معرفی محصول شک در جلسه مشترک مدیران محترم سازمان‌ها و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی سازمان تعاون روستایی جهاد کشاورزی تهران – ۲۸ تیر ۱۳۹۵