مجوزها و سایر مستندات

گواهی نامه ثبت اختراع

گواهی نامه ثبت اختراع پودر غیرسمی کشنده موش

رضایت نامه صادره توسط شهردار نجف آباد

95.04.15-NajafAbad

رضایت نامه صادره توسط مدیر حفظ نباتات استان خراسان رضوی

95.04.08-Hefze_Nabatat-Khorasan

رضایت نامه صادره توسط مدیر جهاد کشاورزی فریمان

رضایت نامه صادره توسط مدیر جهاد کشاورزی فریمان

نامه معاونت محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به مدیران عامل محترم شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه - ۳۱ استان

نامه معاونت محترم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به مدیران عامل محترم شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱۴ گانه - ۳۱ استان

تاییدیه صادره توسط شهرداری اصفهان

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، رییس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو

دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، معاونت پژوهش و فناوری

سازمان نظام دامپزشکی، استان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل و مبارزه با آفات


نامه معاونت محترم امور شهری و فضای سبز منطقه ۴ شهرداری تهران به مدیرعامل محترم شرکت صنایع و مشاغل تهران


نامه مسئول محترم محیط زیست منطقه ۴ به ریاست محترم ساماندهی منطقه ۴ شهرداری تهران

Record-2-cropped

توصیه نامه جناب آقای دکتر ابوالفضل ملازاده زنوز، منطقه ۴ شهرداری تهران

رضایت نامه صادره توسط جناب آقای دکتر علی اله داویان، مسئول فنی و بهداشتی شرکت تعاونی مرغداران نجف آباد

رضایت نامه صادره توسط شرکت تعاونی کشاورزی دامداران فجر فلاورجان

تقدیر نامه صادره توسط شهردار وحیدیه (شهریار)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی، گزارش آنالیز نمونه محصول

Record-7- cropped

معرفی نامه صادره توسط جناب آقای مهندس مهدی چمران (ریاست محترم شورای عالی استان ها) به جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران

رضایت نامه صادره توسط مسئول محترم محیط زیست منطقه ۴، ناحیه ۵

Record-9-cropped

گزارش طرح پایلوت مبارزه با جانوران موذی، ناحیه ۵ منطقه ۴ شهر تهران، دی ماه ۱۳۹۲