مجله خبری «بالاتر از خبر» شبکه یک سیما و پودر کشنده موش رایان زرین سینا

مجله خبری «بالاتر از خبر» شبکه یک سیما و پودر کشنده موش رایان زرین سینا

آیا واقعا پودر کشنده موش شرکت ما، به انسان لطمه ای نمی رسونه!

گزارشگران مجله خبری «بالاتر از خبر» شبکه یک سیما، برای پیدا کردن پاسخ این سئوال سراغ مدیر عامل شرکت آمدند و نتیجه رو به تصویر کشاندند.

با هم این گزارش یک دقیقه ای رو تماشا می کنیم 🙂

گزارش شبکه پنج سیما از جولان موشها در خیابان رودکی تهران

گزارش شبکه پنج سیما از جولان موشها در خیابان رودکی تهران

بیایید با هم به تماشای گزارش شبکه پنج سیما از جولان موشها در خیابان رودکی تهران بنشینیم.