معرفی مخترع موش کش غیر سمی در تلویزیون (شبکه تهران)

حضور مخترع موش کش غیر سمی در تلویزیون

حضور رایان زرین سینا در شبکه تهران، ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

ادامه همین برنامه